Yttrande över Biogasmarknadsutredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Naturvårdsverket tillstyrker vissa av utredningens förslag men pekar på att de föreslagna stödpaketen behöver utredas ytterligare innan genomförande.

Sidan senast uppdaterad: 8 maj 2020Sidansvarig: Maja Cederlund