Yttrande över förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Naturvårdsverket tillstyrker Myndigheten för digital förvaltnings förslag.

Sidan senast uppdaterad: 11 april 2019Sidansvarig: Åsa Präntare