Yttrande över remiss rörande nationellt biodlingsprogram för åren 2020-2022

Naturvårdsverket har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för verksamhetsåren 2020 – 2022.

Sidan senast uppdaterad: 7 februari 2019Sidansvarig: Erik Sjödin