Naturvårdsverkets yttrande över SOU 2018:10, Myndighetsgemensam indelning

Naturvårdsverket har inga synpunkter på utredningens förslag om en gemensam regional indelning för tio namngivna myndigheter. Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 22 augusti 2018.

Sidan senast uppdaterad: 27 augusti 2018Sidansvarig: Anders Hallberg