Yttrande över promemorian om förordningsändringar med anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande

Naturvårdsverket har inga synpunkter på den remitterade promemorian "Förordningsändringar med anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande".

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed