Naturvårdsverkets yttrande över kommissionsförslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Naturvårdsverket tillstyrker kommissionens förslag om att på EU-nivå fastställa utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon. Yttrandet lämnades in till Miljödepartementet den 22 augusti 2018.

Sidan senast uppdaterad: 27 augusti 2018Sidansvarig: Anders Hallberg