Yttrande över förslag till Europaparlementets och Europeiska unionens råds förordning om fastställande av utsläppsnormer och om ändring av förordning

Naturvårdsverket har den 25 januari 2018 yttrat sig över förslag till Europaparlamentet och Europeiska unionens råds förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och nya lätta nyttofordon och om ändring av förordning.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2018Sidansvarig: Mats Björsell