Yttrande över betänkandet Framtidens biobanker

Naturvårdsverket har inga synpunkter på det remitterade betänkandet SOU2018:4 Framtidens biobanker.

Sidan senast uppdaterad: 31 maj 2018Sidansvarig: Anna Karin Cederblad