Yttrande över SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering

Naturvårdsverket välkomnar utredningens analys och förslag, vilka i samtliga delar har bäring på de behov som myndigheten ser inom miljöområdet. Yttrandet lämnat till Finansdepartementet den 20 september 2018.

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2018Sidansvarig: Anders Hallberg