Yttrande från Naturvårdsverket över promemorian om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Naturvårdsverket håller med om promemorians förslag, med undantag för förslaget till ändring av 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Sidan senast uppdaterad: 9 februari 2018Sidansvarig: Jon Engström