Yttrande över Remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun

Naturvårdsverket tillstyrker i allt väsentligt regeringens förslag.

Sidan senast uppdaterad: 11 januari 2018Sidansvarig: Marie Larsson