Vissa bygglovsbefriade åtgärder

Naturvårdsverket tillstyrker Boverkets förslag att undanta tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar från kraven på bygglov. Förenklingen kan enligt Naturvårdsverket ha viss positiv påverkan på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Enbart naturlig försurning. Yttrande till Näringsdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2018Sidansvarig: Katarina Jacobson