Yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

Naturvårdsverket anser inte att begreppet ”register” bör utgå till förmån för begreppet ”gemensamt tillgängliga uppgifter”.

Sidan senast uppdaterad: 11 februari 2019Sidansvarig: Therese Nordenvall