Yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

Naturvårdsverket anser inte att begreppet ”register” bör utgå till förmån för begreppet ”gemensamt tillgängliga uppgifter”.

Sidan senast uppdaterad: 4 april 2018Sidansvarig: Therese Nordenvall