Yttrande över remiss av betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, Fi2017/04821/S2

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget på skatt på kadmium och kemiska växtskyddsmedel. Yttrande lämnat till Finansdepartementet den 8 mars 2018.

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2018Sidansvarig: Marie Larsson