Samråd om inledande bedömning av miljötillståndet för förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön

Naturvårdsverket anser att Havs- och Vattenmyndighetens samrådsunderlag för inledande bedömning generellt sett är väl underbyggt, men saknar en avslutande diskussion i rapporten kring vilka styrmedelsförbättringar som bör prioriteras.

Sidan senast uppdaterad: 18 april 2018Sidansvarig: Maria Linderoth