Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter, 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader och delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Naturvårdsverket har yttrat sig över Boverkets rapporter om Dokumentationssystem för byggprodukter, Klimatdeklaration av byggnader och delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial. Naturvårdsverket stödjer bl.a. förslagen om loggbok och klimatdeklarationslag. Yttrande till Näringsdepartementet 6 december 2018.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2018Sidansvarig: Per Andersson