Yttrande över förslag om minimikrav för återanvändning av vatten

Naturvårdsverket har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2018Sidansvarig: Kristina Svinhufvud