Yttrande över promemorian om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

Yttrande till Finansdepartementet över promemorian om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed