Naturvårdsverkets remissvar över gruvavfallsfinanseringsutredningen

Naturvårdsverket har yttrat sig över gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59). Yttrandet är lämnat den 30 november 2018 till Miljö- och energidepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2018Sidansvarig: Sara Bergdahl