Yttrande över förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget till ändring i industriutsläppsförordningen. Yttrande lämnat till Miljö- och energidepartementet 9 mars 2018.

Sidan senast uppdaterad: 9 mars 2018Sidansvarig: Olof Åkesson