Yttrande över remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker med mera

Yttrandet gäller Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av andra bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. Detta yttrande har lämnats till Transportstyrelsen den 15 mars 2018.

Sidan senast uppdaterad: 17 maj 2018Sidansvarig: Leif Holmberg