Yttrande över förslag till ändring i industriutsläppsförordningen

Naturvårdsverkets yttrande över promemorian ”Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalier (M2018/01120/R).”

Sidan senast uppdaterad: 21 juni 2018Sidansvarig: Petter Larsson Garcia