Yttrande över promemoria om förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i Miljö- och energidepartementets promemoria Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Eva Nilsson