Yttrande över EU kommissionens förslag till ändringar av direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Naturvårdsverket ser positivt på att direktivet ändras men föreslår en förändring av förslaget. Yttrande till Näringsdepartementet 25 januari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2018Sidansvarig: Per Andersson