Naturvårdsverkets yttrande över EU-kommissionens förslag om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden m.m.

I yttrandet lämnar Naturvårdsverket synpunkter endast på de delar av kommissionens förslag som berör målet Europeiskt territoriellt samarbete. Yttrandet lämnades in till Näringsdepartementet den 6 september 2018.

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2018Sidansvarig: Anders Hallberg