Yttrande från Naturvårdsverket över betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Naturvårdsverket har lämnat yttrande till regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 7 februari 2018Sidansvarig: Marie Larsson