Naturvårdsverket överklagar villkor om energihushållning

Naturvårdsverket överklagar mark- och miljödomstolens villkor om energihushållning gällande tillstånd till nuvarande och ändrad verksamhet vid St1 Refinery AB:s oljeraffinaderi i Göteborg.

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2019Sidansvarig: Petter Larsson Garcia