Ansökan om tillstånd till nuvarande och ändrad verksamhet vid St1 Refinery AB:s oljeraffinaderi Göteborg

Naturvårdsverket har i yttranden framställt yrkanden och lämnat synpunkter på St1 Refinery AB:s ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.

Sidan senast uppdaterad: 13 september 2018Sidansvarig: Petter Larsson Garcia