Mark- och miljödomstolen ger tillstånd för befintlig och utökad framtida drift av Preemraff i Lysekil

Naturvårdsverket framställde yrkanden och lämnade synpunkter på Preem AB:s ansökan om tillstånd. Mark- och miljödomstolen har i deldom gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet. I en tidigare deldom har Preem AB beviljats dispens från industriutsläppsförordningen avseende en s.k. BAT-slutsats.

Sidan senast uppdaterad: 13 november 2018Sidansvarig: Petter Larsson Garcia