Ansökan om tillstånd för framtida drift av Preemraff i Lysekil

Naturvårdsverket har i ett antal yttranden framställt yrkanden och lämnat synpunkter på Preem AB:s ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Mark- och miljödomstolen har i deldom gett Preem AB dispens från industriutsläppsförordningen avseende en s.k. BAT-slutsats.

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2018Sidansvarig: Petter Larsson Garcia