Remiss från Näringsdepartementet - Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel N2018/03490/RS

Naturvårdsverket tillstyrker de föreslagna ändringarna av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel N2018/03490/RS. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 7 september 2018.

Sidan senast uppdaterad: 19 september 2018Sidansvarig: Marie Larsson