Yttrande över promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet över promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Yttrande lämnat 19 april 2017.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2017Sidansvarig: Elisa Abascal Reyes