Yttrande över Skogsstyrelsens förslag på reviderad viltskadepolicy

Naturvårdsverket har yttrat sig till Skogsstyrelsen 2 oktober gällande Skogsstyrelsens förslag på reviderad viltskadepolicy 2017_1147

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2017Sidansvarig: Carl-Johan Lindström