Yttrande över rapporten Laponia-förvaltningen – En utvärdering

Naturvårdsverket anser att Laponiatjuottjudus har potentialer att fortsätta att utvecklas till en föredömlig samförvaltning mellan den lokala, regionala och nationella nivån.

Sidan senast uppdaterad: 2 oktober 2017Sidansvarig: Claes Svedlindh