Remiss av promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Naturvårdsverket tillstyrker föreslagna ändringar i PBL, men ser en risk för att föreslagen ny 3 kap. 30 § PBF kan medföra vissa tillämpningsproblem. Naturvårdsverket vill även framhålla att det är viktigt att den föreslagna lagstiftningen, precis som avsett blir tillfällig, och att bygglov som ges för flyttbara bostäder inte permanentas.

Sidan senast uppdaterad: 22 december 2016Sidansvarig: Christian Haglund