Regeringen får besluta om bekämpning kan tillåtas i Nedre Dalälven

Liksom tidigare år bör regeringen pröva frågan om tillåtlighet kan ges till bekämpning mygg i Nedre Dalälven med bekämpningsmedlet VectoBac G, anser Naturvårdsverket. Om regeringen tycker att tillåtlighet kan ges kan Naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för bekämpning.