Regeringen får besluta om myggbekämpning kan tillåtas i Forshaga kommun

Liksom tidigare år bör regeringen pröva om myggbekämpning i Deje i Forshaga kommun med bekämpningsmedlet VectoBac G är tillåtlig, anser Naturvårdsverket. Om regeringen tycker det, kan Naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för bekämpning.

Sidan senast uppdaterad: 27 februari 2014Sidansvarig: Yvonne Lundell