För höga riktvärden för trafikbuller

Det är positivt att samordna miljöbalken och plan- och bygglagen. Men den föreslagna förordningen är inte en bra lösning. Vi avstyrker därför förslaget till förordning. Regeringen borde först utvärdera de nya författningsreglerna som börjar gälla 2 januari 2015.