Remiss av förslag till nya föreskrifter på avfallsområdet

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Remisstiden går ut den 6 mars 2020.

Sidan senast uppdaterad: 23 januari 2020Sidansvarig: Ulrika Gunnesby