Remiss om vägledning om överlåtelse av tillsyn

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledningen om överlåtelse av tillsyn. Vägledning ska vara ett stöd för länsstyrelser och kommuner vid frågor kring överlåtelse och återkallande av tillsyn. Remisstiden gick ut 30 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 20 juni 2019Sidansvarig: Monika Magnusson