Remiss om förslag till ändring i föreskrifter om jägarexamen

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändringar i föreskrifter om jägarexamen.

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2019Sidansvarig: Frederik Treschow