Remiss om förslag till ändring i föreskrifter om jägarexamen

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändringar i föreskrifter om jägarexamen. Remisstiden gick ut 15 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2019Sidansvarig: Hanna Dittrich Söderman