Remiss om reklamskyltar och andra skyltar i landskapet

Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning om reklamskyltar och andra skyltar i landskapet. Vägledningen är nu ute på remiss. Remisstiden gick ut 23 augusti 2019.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2019Sidansvarig: Malin Almquist