Remiss om förslag till nya föreskrifter om vilt som tillfaller staten

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om vilt som tillfaller staten. Remisstiden gick ut 31 augusti 2019.