Remiss om förslag till nya föreskrifter om rovdjursförvaltning

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om rovdjursförvaltning. Remisstiden gick ut 30 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 13 september 2019Sidansvarig: Hanna Dittrich Söderman