Remiss om föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin.

Sidan senast uppdaterad: 18 oktober 2019Sidansvarig: Johan Linnander