Förslag till vägledning om lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i NFS 2017:5.

Sidan senast uppdaterad: 4 juli 2018Sidansvarig: Julia Jourak