Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar

Naturvårdsverket har tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) tagit fram en gemensam vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar. Vägledningen vänder sig till tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn av områden förorenade med PFAS.

Sidan senast uppdaterad: 6 april 2018Sidansvarig: Magdalena Gleisner