Remiss om tillämpning av EU:s varuförordning under 2017

Har svenska kommuner och länsstyrelser tillämpat EU:s varuförordning? Det vill Naturvårdsverket ha svar på inför rapportering till Europeiska kommissionen.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2019Sidansvarig: Annica Cornelius