Remiss om förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Den nya skötselplanen innehåller flera förändringar för att kunna bevara nationalparken i sitt naturliga tillstånd och för att utveckla friluftslivet.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2018Sidansvarig: Erik Hellberg Meschaks