Remiss gällande förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Synpunkter på förslaget lämnades senast den 6 december 2017 och återfinns i remissammanställningen.

Sidan senast uppdaterad: 3 juni 2019Sidansvarig: Elisabeth Österwall