Remiss om förslag till ny skötselplan för Färnebofjärdens nationalpark

Naturvårdsverket har i samarbete med länsstyrelsen i Gävleborg tagit fram ett förslag till ny skötselplan. Du kan lämna synpunkter på förslaget fram till senast den 4 december 2017.

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2017Sidansvarig: Björn-Axel Beier