Remiss om förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap som ska ersätta de bestämmelser om användande som finns i NFS 2002:18 och villkor uppställda i beslut om typgodkännande av fångstredskap.

Sidan senast uppdaterad: 11 november 2016